کد تور 19310 7 شب و 8 روز 3 شب لوزان + 2 شب زوریخ + 2 شب برن رفت 31 مرداد – برگشت 7 شهریور با پرواز ایرانی
شروع قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19312 6 شب و 7 روز 3 شب لوزان + 3 شب پاریس رفت 14 شهریور– برگشت 20 شهریور با پرواز قطری
شروع قیمت از 1290 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19313 6 شب و 7 روز 3 شب لوزان + 3 شب بارسلون رفت 14 شهریور– برگشت 20 شهریور با پرواز قطری
شروع قیمت از 1320 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19315 5 شب و 6 روز 3 شب لوزان  + 2 شب زوریخ رفت 21 شهریور – برگشت 26 شهریور با پرواز قطری


شروع قیمت از 990 یورو + نرخ پروا

کد تور 1904 6 شب و 7 روز 3 شب لوزان + 3 شب بارسلون رفت 9 خرداد - برگشت 15 خرداد با پرواز قطری


شروع قیمت از 1090 یورو + نرخ پرواز

لوزان شهری واقع در کناره دریاچه ژنو است که آب و هوایی بسیار مطلوب را در فصل بهار دارا است. این شهر با آثار تاریخی به سبک معماری گوتیک، خیابان…

کد تور : 19201 4 شب و 5 روز 4 شب لوزان رفت 12 اردیبهشت - برگشت 16 اردیبهشت با پرواز ترکیش


شروعع قیمت از 620 یورو + نرخ پرواز

اگرچه سوئیس محصور به خشکی است و هیچ ساحل دریایی ندارد اما این کشور به کشور دریاچه ها مشهور است. سوئیس به لطف داشتن کوه های آلپ و دریاچه های…

بستن منو