لوزان شهری واقع در کناره دریاچه ژنو است که آب و هوایی بسیار مطلوب را در فصل بهار دارا است. این شهر با آثار تاریخی به سبک معماری گوتیک، خیابان…

کد تور : 19201 4 شب و 5 روز 4 شب لوزان رفت 12 اردیبهشت - برگشت 16 اردیبهشت با پرواز ترکیش


شروعع قیمت از 620 یورو + نرخ پرواز

کد تور : 19202 4 شب و 5 روز 3 شب لوگانو + 1 شب میلان رفت 3 خرداد - برگشت 7 خرداد با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از 690 یورو + نرخ پرواز

سوئیس این زیبای کوچک از نظر بهره گیری از منابع طبیعی در جایگاه عالی قرار دارد. کشوری که مملو از زیبایی های کوهستان آلپ و دریاچه های متعدد است. سفر…

اگرچه سوئیس محصور به خشکی است و هیچ ساحل دریایی ندارد اما این کشور به کشور دریاچه ها مشهور است. سوئیس به لطف داشتن کوه های آلپ و دریاچه های…

4 شب و 5 روز لوگانو رفت 2 فروردین - برگشت 6 فروردین با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

5 شب و 6 روز 3 شب لوزان – 2 شب زوریخ رفت 6 فروردین – برگشت 11 فروردین با پرواز قطری


شروع قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

6 شب و 7 روز 3 شب زوریخ - 3 شب پاریس رفت 1 فروردین – برگشت 7 فروردین با پرواز قطری


شروع قیمت 1450 یورو + نرخ پرواز

8 شب و 9 روز 3 شب لوزان - 2 شب زوریخ - 3 شب لوگانو رفت 27 اسفند– برگشت 6 فروردین با پرواز ترکیش


شروع قیمت 1790 یورو + نرخ پرواز

6 شب و 7 روز 3 شب لوزان - 3 شب پاریس رفت 4 فرودین – برگشت 10 فروردین با پرواز قطری


شروع قیمت 1830 یورو + نرخ پرواز

بستن منو