چین بهشت عاشقان غذا است. انواع غذاهای محلی و بین المللی در رستوران های شیک مراکز اصلی شهرهای بزرگ و همین طور در خیابان های شهرهای چین محبوبت فراوانی دارد…

شانگهای +پکن 8 شب و 9 روز با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از16.600.000 تومان

4 شب پکن + 4 شب شانگهای 8 شب و 9 روز با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از 16.600.000 تومان

Close Menu