کد تور 19309 4 شب و 5 روز 4 شب لوگانو رفت 23 مرداد – برگشت 27  مرداد با پرواز ماهان
شروع قیمت از 690 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19310 7 شب و 8 روز 3 شب لوزان + 2 شب زوریخ + 2 شب برن رفت 31 مرداد – برگشت 7 شهریور با پرواز ایرانی
شروع قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19312 6 شب و 7 روز 3 شب لوزان + 3 شب پاریس رفت 14 شهریور– برگشت 20 شهریور با پرواز قطری
شروع قیمت از 1290 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19313 6 شب و 7 روز 3 شب لوزان + 3 شب بارسلون رفت 14 شهریور– برگشت 20 شهریور با پرواز قطری
شروع قیمت از 1320 یورو + نرخ پرواز

کد تور 19314 4 شب و 5 روز لوگانو رفت 15 شهریور – برگشت 19 شهریور با پرواز ایران ایر
شروع قیمت از 690 یورو + نرخ پروا

کد تور 19315 5 شب و 6 روز 3 شب لوزان  + 2 شب زوریخ رفت 21 شهریور – برگشت 26 شهریور با پرواز قطری


شروع قیمت از 990 یورو + نرخ پروا

کد تور 19316 4 شب و 5 روز لوگانو رفت 26 شهریور – برگشت 30 شهریور با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از 690 یورو + نرخ پروا

کد تور : 19201 4 شب و 5 روز 4 شب لوزان رفت 12 اردیبهشت - برگشت 16 اردیبهشت با پرواز ترکیش


شروعع قیمت از 620 یورو + نرخ پرواز

کد تور : 19202 4 شب و 5 روز 3 شب لوگانو + 1 شب میلان رفت 3 خرداد - برگشت 7 خرداد با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از 690 یورو + نرخ پرواز

بلژیک یک مقصد بسیار زیبا در بین مقاصد تورهای اروپا است. مقصدی که در عین کوچک بودن پر از المان هایی است که هر گردشگری را به سمت خود جذب…

Close Menu