مونیخ، شهر کلیساهای تاریخی و زیبای آلمان است. این شهر مرکز ایالت باواریا آلمان می باشد و همچنین یکی از سه شهر بزرگ این کشور است. شهر مونیخ شهرت خود…

Close Menu